Veselaj

Web Hosting


Windows Hosting për Web Aplikacione dhe Web Faqe

Shërbimi jonë Web Hosting në servera Windows është bërë e lehtë për ju. Ju mund të ndërtoni Web faqet dhe Web aplikacione në mjedis profesional dhe të sigurt me teknologjitë më të fundit që Microsoft ofron zhvilluesve. Kompania jonë garanton stabilitet, siguri dhe informacion në serverat e Windows për faqet e internetit, bazat e të dhënave dhe email-ve.

Të përfshira në të gjitha hapsirat e Hostingut

 • ASP.NET 4.0 Hosting
 • PHP 7.0, 5.6, 5.4 Hosting
 • .NET dll, /bin Folder
 • Full Trust, Web Services
 • MS SQL Server 2012 SP3 Hosting
 • MySQL 5.5 Hosting
 • SQL Server Management Studio
 • phpMyAdmin for MySQL
 • SQL Database Backup/Restore
 • Windows Server 2012 R2 Servers
 • IIS 8.5 Hosting
 • Web Deploy Publishing
 • URL Rewrite 2 Module
 • Isolated Application Pool

Web Hosting

Shërbimi Web Hosting siguron mjedisin më të mirë të mundshme për të krijuar dhe drejtuar Web faqet dinamike dhe Web Aplikacione e lidhur me një bazë të dhënash MySQL Server. Ne mbështesim teknologjitë e mëposhtme: PHP 7.0, PHP 5.6, ASP.NET 4, ASP.NET Ajax, Web Services.

Websites Servers

SQL Server Hosting

Databases Servers

Microsoft SQL Server është një server i bazës së të dhënave relacionale ndërtuar nga Microsoft. Ne ofrojm versionin Microsoft SQL Server 2012 SP3, hostuar në të gjitha hapsirat tona hosting për bazat e të dhënave SQL nëpërmjet SolidCP, myLittleAdmin ose SSMS. SQL Server Hosting gjithashtu e bën më të lehtë për të ndërtuar bazat e të dhënave dhe aplikacionet; ofron avantazhe mbi bazat e të dhënave të tjera nga pikëpamja e menaxhimit. Backup / Restor bazën e të dhënave tuaja në çdo kohë.

Mail Hosting

With our Mail Hosting service on Windows servers, you can create and manage custom email addresses based on your domain. You can manage your emails, contacts, calendars, tasks and notes accessing your email from anywhere, at any time, using a standard Web browser. We add various third-party and in-house developed solutions to guarantee you a secure, spam-free and lightning fast email experience.

Mailboxes Servers

Why Choose Our Hosting Service?

Own Windows Servers

We own and operate the Windows Web servers that host our customers on cloud environment. Our Windows servers guarantees performance and security for the PHP, ASP.NET hosting accounts and SQL Server databases.

Latest Technologies

We stay on top of the latest technologies, and provide support for applications such as: ASP.NET 4.0, PHP 7.0, MS SQL Server 2012 SP3 and MySQL 5.5 for databases, Windows Server 2012 R2, MailEnable, myLittleAdmin 3.8, phpMyAdmin 4.5. We guarantee the highest quality service, top security, and unshakeable reliability.

Uptime and Security

With our experience and expertise in the webhosting industry on Windows platform with ASP.NET and SQL hosting, we guarantee every customers with a 99.9% uptime for their web sites, databases and e-mail accounts. We monitor 24/7 to our Web servers, SQL servers and Mail servers ensuring that they perform smoothly.

Klientet Tanë:
IL Cammino Kosovo
Hiterm El
Hotel XXL
Rosseti
Elektrosistem
Geris
Minex
EuroMetal
Gerlica
HitShoes
PointPrint
Berti Home
BEny Hotel Apartments